UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ODZNACZEŃ W AMBASADZIE RP W BUENOS AIRES  


 

Dnia 11 marca 2016 roku,  w siedzibie Ambasady Polskiej w Buenos Aires, Pan Ambasador Marek Pernal wręczył uroczyście Dwa Ordery Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - Rektorowi Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie   O. Jerzemu  Jackowi Twarogowi oraz Krzyż Komandorski  Orderu Odrodzenia Polski -  Panu Janowi Stachnikowi – Konsulowi Honorowemu  Rzeczypospolitej Polskiej, pełniącemu funkcję Prezesa Związku Polaków w Argentynie.

To wielkie wyróżnieni nie tylko dla przyjmujących okolicznościowe Krzeże - Ordery, ale  i również dla całej społeczności polonijnej w Argentynie.

Pan Ambasador przedstawił biogramy oraz referencję osób do odznaczenia. Następnie wręczył uroczyście odznaczenia – ordery. Obecni odśpiewali staropolskie „sto lat” dla uchoronowanych. Następnie zabrał głos O. Rektor PMK – O. Jerzy Twaróg, wyrażając słowa podziękowania w języku polskim oraz drugi odznaczony, Pan Jan Stachnik – w języku hiszpańskim wypowiedział słowa wdzięczności. W uroczystości wzięła udział duża liczba osób: Polaków i zaprzyjaźnionych Argentyńczyków. Wśród zaproszonych gości, zaszczycił swoją obecnością, Biskup pomocniczy Diecezji San Martin – J. E. Mons. Han Lim Moon.

                                                                   

SŁOWO PODZIĘKOWANIA

O. JERZEGO JACKA TWAROGA

REKTORA POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ

W ARGENTYNIE

 

Panie Ambasadorze RP, Pani Konsul

Excelencia Monseñor Han

          Czcigodni Bracia Kapłani, Siostry zakonne

          Panie i Panowie

        

W imieniu własnym, jak i również w imieniu Pana Jana Stachnika – Konsula Honorowego Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Związku Polaków w Argentynie, pragnę podziękować Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, za tak wzruszające i zobowiązujace Ordery Państwowe, jakie dziś otrzymaliśmy z rąk Pana Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Argentynie Pana  Marka Pernala. 

Osobiście - dziękuję za docenienie pracy na rzecz Kościoła i naszej Ojczyzny. Polska w moim sercu od zawsze zajmowała i zajmuje bardzo ważne miejsce.

Jak wspomniałem, są to zobowiązujące odznaczenia, które oczekują od nas dalszej pracy i owocnej służby dla naszych sióstr i braci Rodaków mieszkających na argentyńskiej ziemi.

Jako rektor polskiej misji katolickiej w Argentynie, przyjmuję to wyróżnienie, jako podziękowanie za pracę duszpasterską nie tylko dla mnie, ale dla całego polskiego duchowieństwa pracującego w Argentynie: księży, braci i sióstr zakonnych. 

Jest to niewątpliwie gest i wyraz wdzięczności i uznania naszych Władz i rządu polskiego dla pracy duszpasterskiej nas wszystkich, którzy od wielu lat pracujemy dla Polaków i w argentyńskim Kościele. 

Prezydent naszej Ojczyzny, jak i również jego przedstawiciele                     w placówkach dyplomatycznych na całym świecie, nazwają nas - polskich misjonarzy - "ambasadorami polskości" – twierdząc, że misjonarze                       i misjonarki reprezentując Polski Kościół, dają piękne świadectwo wartościom, polskości i jej kulturze, opartej na wierze chrześcijańskiej.

Przyjęcie odznaczenia – orderu w formie Krzyża, szczególnie w okresie Wielkiego Postu, przywołuje na myśl Krzyż Chrystusowy. Dlatego przyjmuję i obejmuję ten krzyż również z wiarą i miłością.

Podziękowanie kierujemy na ręce Pana Ambasadora RP Marka Pernala, jak i również w sposób szczególny do Pani Kierownik Wydziału Konsularnego Joanny Addeo - Krajewskiej.

Dziekujemy wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie: za przybycie     i za obecność na naszej dzisiejszej uroczystości.

I na koniec cóż powiedzieć ...... ? Dedykuje to wartościowe odznaczenie osobom najbliższym mojemu sercu: Moim Rodzicom – Zofi i Antoniemu oraz mojemu Bratu Stasiowi z rodziną. Bóg zapłać !

 

 STAŁE NABOŻEŃSTWA

W Kaplicy Matki Boskiej Czestochowskiej

W każdą Sobotę 18:30

 

Msza Św (w języku hiszpańskim – en español)

dla harcerzy GRUPO SCOUT „MADRE TERESA” 


Pierwsze Soboty miesiaca

 

Msza Św godz. 17:00 – (po polsku)

dla dzieci szkolnych i Młodzieży harcerskiej

 

 

W każdą Niedzielę 08:30

               

Msza Św (w języku hiszpańskim – en español)

 

 

W każdą Niedzielę 10:30

               

Msza Św. (po polsku - en polaco)

 

 

W Kaplicy Domu Spokojnej Starości

W każdą Niedzielę 09:00

 

                Msza Św  (po polsku)


Co dziennie 07:00

 

Msza Św  (po polsku)